+45 71 99 69 92 info@visual-logic.dk

Reference - Frie Funktionærer

Feriehuse og kursusbooking

Reference - Frie Funktionærer

Reference - Frie Funktionærer

Frie Funktionærer er en uafhængig fagforening og A-kasse, der organiserer funktionærer og blandt andet tilbyder karriererådgivning og kontrakt- og lønforhandlinger. Samtidig udbyder Frie Funktionærer en lang række kurser og tilbyder leje af ferieboliger både til medlemmer og ikke-medlemmer.

Frie Funktionærer har netop lanceret en ny hjemmeside i april 2013. Visual Logic har udviklet de funktioner, der vedrører kurser og udlejning af ferieboliger, mens Frie Funktionærer selv har stået for udvikling af de øvrige dele af hjemmesiden.

Vores opgave var meget klart defineret. De nye dele af hjemmesiden skulle integreres op mod de eksisterende systemer og samtidig havde Frie Funktionærer nogle meget præcise ønsker til udseende og funktionalitet.

Under vores udviklingsopgave har der været et tæt samarbejde mellem Visual Logic og Frie Funktioner. Det har været vigtigt, fordi vi gerne ville ramme rigtigt i forhold til Frie Funktionærers forventninger. Den gode dialog og det tætte samarbejde har været afgørende for det vellykkede resultat.

Forenkling har været et nøgleord i arbejdet med den nye hjemmeside, og det afspejler sig også i vores del af opgaven. Både kursustilmelding og booking af ferieboliger er blevet nemt at gå til, og det er nemt at bevare overblikket, når man navigerer rundt i både kurser og feriboliger.

"Frie Funktionærer indgik i januar 2013 et samarbejde med Visual Logic omkring udvikling af 2 forretningskritiske moduler til vores nye hjemmeside, samt faglig sparring omkring hele Umbraco platformen.

Visual Logic har til Frie Funktionærers fulde tilfredshed udviklet, implementeret og testet følgende to moduler ”Ferietilbud” og ”Kurser” til vores nye hjemmeside. Visual Logic har gennem hele forløbet vist, at de er fagligt dygtige og Visual Logic har leveret de ønskede moduler til tiden. Jeg vil med bagrund i det netop afsluttede projekt anbefale Visual Logic til andre der ønsker at få udviklet professionelt til deres hjemmeside."

Tex Tofte, IT-Chef, Frie Funktionærer